สกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3

ตอน เหนื่อยนี้ พี่ให้น้อง

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565
ณ โรงเรียนสกลวิสุทธิ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 ปิดรับสมัคร

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)
  ชาย : 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70-74 ปี, 75 ปี ขึ้นไป
  หญิง: 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70-74 ปี, 75 ปี ขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)
  ชาย/หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี , 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ประเภทนักเรียน : อายุไม่เกิน 12 ปี (ค่าสมัคร 300   บาท)
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000บาท) มีการแข่งขัน / สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 

  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • จุดรับสมัครแบบออฟไลน์
  - โรงเรียนสกลวิสุทธิ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
  - ตลาดน้ำบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (คุณเนตร เจียมวิจิตร โทรศัพท์ 081-9385110)
  - ปูตาคาเฟ่ (คุณบรรเจิด วงศาโรจน์ โทรศัพท์ 081-8543288)
  - ร้าน chef' s day off menu (คุณวิบูลย์รัตน์ ป้านสกุล โทรศัพท์ 089-6053905)

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.30-20.30 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ โรงเรียนสกลวิสุทธิ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเองแจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

รางวัลแข่งขัน
• ถ้วย Over All ผู้เข้าเส้นชัยคนแรกของประเภท ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน, ฟันรัน : ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล
• ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ของแต่ละประเภท (ยกเว้นประเภทเดินเพื่อสุขภาพ) ได้ทั้งรับถ้วยรางวัลตามกลุ่มอายุ ทั้งประเภทชายและหญิง
• เดินเพื่อสุขภาพ ผู้เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญทุกท่านที่สมัครทั้งประเภทชายและหญิง
• เดินวิ่ง VIP ได้รับเสื้อ Finisher ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลทุกท่านที่สมัคร ทั้งประเภทชายและหญิง
ทุนการศึกษา ให้แก่ประเภทนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายและหญิง
- ลำดับที่ 1 ทุนการศึกษา 600 บาท, ลำดับที่ 2 ทุนการศึกษา 500 บาท, ลำดับที่ 3 ทุนการศึกษา 400 บาท, ลำดับที่ 4 ทุนการศึกษา 300 บาท, ลำดับที่ 5 ทุนการศึกษา 200 บาท

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
- เวลา 10.30 – 20.30 น. รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันและรับเสื้อพร้อม BIB
- เวลา 17.00 - 20.00 น. ผู้สมัครรับประทานอาหารร่วมกัน
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัวการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัวการแข่งขันมินิมาราธอน
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัวการแข่งขันฟันรัน
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
- เวลา 08.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัล ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
- เวลา 09.30 น. - ปิดการแข่งขัน

 1. โรงเรียนสกลวิสุทธิ โทรศัพท์ : 034-702829
2. ผอ.วชิระ อาจเอื้อม โทรศัพท์ : 085-4297001
3 คุณเนตร เจียมวิจิตร โทรศัพท์ : 081-9385110
4 คุณจารึก รุ่งมณี โทรศัพท์ : 081-9141179
5 คุณบรรเจิด วงศาโรจน์ โทรศัพท์ : 081-8543288