ขอเชิญร่วมกิจกรรม

โรงเรียนสกลวิสุทธิ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 
ณ บริเวณโรงเรียนสกลวิสุทธิ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ปิดรับสมัครออนไลน์

 

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)
  • ชาย : 20-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  • หญิง: 20-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)
  • ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  • หญิง : ไม่เกิน 15 ปี, 16--29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป

  ฟันรัน 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  เดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 300 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
  VIP (ค่าสมัคร 999 บาท)

การสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์
 • โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หากสมัครถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์ จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที

การรับเสื้อ-เบอร์

 • วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณโรงเรียนสกลวิสุทธิ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ -กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน -กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

ถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
  - ได้รับเสื้อ 1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว พร้อมเหรียญรางวัล
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น (ชาย/หญิง) ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • มินิมาราธอน 10.5 กม.
  - ได้รับเสือ 1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้เหรีขญรางวัล
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น (ชาย/หญิง) ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • วิ่งฟันรัน 5 กม.
  - ได้รับเสือ 1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้เหรีขญรางวัล
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น (ชาย/หญิง) ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. ได้รับเสื้อ  1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
 • เดิน วิ่ง VIP ไม่จำกัดระยะทาง ได้รับเสื้อ 1 ตัว พร้อมถ้วยและเหรียญรางวัล
 • นักวิ่งแฟนซี รับของที่ระลึก
 • ชมรมวิ่งที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมาก อันดับ 1-5 รับถ้วยเป็นที่ระลึก

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
- เวลา 10.30-20.30 น. - รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
- เวลา 17.00-20.00 น. - นักวิ่งร่วมรับประทานอาหารเย็น
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.30 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

ผอ.วชิระ อาจเอื้อม โทรศัพท์ : 085-429-7007
คุณ เนตร เจียมวิจิตร โทรศัพท์ : 081-9385110
โรงเรียนสกลวิสุทธิ 034-702829 (วันและเวลาราชการ)